Wat doen wij?

Wekelijks wordt onder verantwoordelijkheid van de Vereniging, een inloopochtend voor ouderen georganiseerd. Dit is elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorpshuis Ons Huis.
VZWA InloopochtendOp de inloopochtend is iedereen welkom ongeacht of men lid is of niet. Iedere tweede woensdagochtend van de maand kan men tijdens de inloopochtend ook kleine reparaties laten uitvoeren door de vrijwilligers van het repair café. Iedere laatste woensdagochtend van de maand wordt de inloopochtend afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het is ook mogelijk om alleen bij de maaltijd aan te schuiven.

Andere verenigingen in het dorp organiseren op andere momenten in de week activiteiten voor ouderen. De Vereniging Zorg en Welzijn Almen heeft o.a. als doelstelling om hier een totaalpakket van activiteiten van te maken, waardoor er een gestructureerd weekprogramma ontstaat, waarbij mensen uit het dorp elkaar op meerdere momenten in de week kunnen ontmoeten. 

Ten eerste beogen we hiermee zinvolle dag invulling / sociale dagopvang op te zetten voor mensen met een zorgbehoefte. Ten tweede willen we het beroep dat de verschillende verenigingen doen op de vrijwilligers coördineren en ondersteunen.

Aanspreekpunt voor de Vereniging Zorg en Welzijn Almen is zorgcoördinator Anneke Maandag. Zij gaat met ouderen, vrijwilligers en professionele organisaties in gesprek om vraag en aanbod op het gebied van zorg en welzijn zo goed als mogelijk te stroomlijnen. Hierbij wordt deelname aan de inloopochtend meegenomen als onderdeel van het welzijnsaanbod in het dorp. De zorgcoördinator is bereikbaar onder nummer 06  - 2338 6020.

Omdat de zorg en het welzijn van de ouderen in het dorp op de korte – of op de lange termijn ons allen aangaat roepen we alle inwoners van Almen op om lid te worden van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen om mede vorm te geven aan de voorzieningen voor ouderen.

Meldt u aan als lid met Aanmeldingsformulier Lid en/of als vrijwilliger met Aanmeldingsformulier Vrijwilliger. U kunt ook een e-mail naar ZorgenWelzijnAlmen@gmail.com sturen; Gea Heijink stuurt u dan een aanmeldingsformulier toe. U kunt haar ook telefonisch bereiken op nummer 0575  - 431 371.

© 2024  Zorg en Welzijn Almen    -    Gebouwd door JdG