De Vereniging Zorg en Welzijn Almen heeft o.a. als doelstelling om een totaalpakket van activiteiten voor ouderen te maken, waardoor er op termijn een gestructureerd weekprogramma ontstaat, waarbij mensen uit het dorp elkaar op meerdere momenten in de week kunnen ontmoeten. 

Anneke Maandag

Ten eerste beogen we hiermee zinvolle dag invulling / sociale dagopvang op te zetten voor mensen met een zorgbehoefte. Ten tweede willen we het beroep, dat de verschillende verenigingen doen op de vrijwilligers, coördineren en ondersteunen.

Aanspreekpunt voor de Vereniging Zorg en Welzijn Almen is coördinator Anneke Maandag. Zij gaat met ouderen, vrijwilligers en professionele organisaties in gesprek. De zorgcoördinator is bereikbaar onder nummer 06  - 2338 6020 of via zorgcoordinatoralmen@gmail.com.

Nieuws
Jaarverslag 2022
Jaarverslag van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen over inloopochtenden, repaircafé, warme maaltijden en andere activiteiten in 2022 en aankondiging van Femke van Werkhoven belast met zinvolle dagbeleving door het bestuur. Lees verder...

Zinvolle dagbeleving met Femke van Werkhoven
Femke van Werkhoven- Smit gaat als coördinator Zinvolle dagbeleving aan de slag in Almen. mail: coördinatorzinvolledagbeleving@gmail.com. tel: 0612337920. Werkdag woensdag, andere dagen via voicemail. Lees verder...

ANBI status voor VZWA
Sinds kort heeft de Belastingdienst de ANBI status toegekend aan de VZWA. Het lidmaatschap of een evt. gift is daarom vanaf 1-1-2019 fiscaal aftrekbaar. Lees verder...