Jaarverslag 2022

8-4-2023 Jaarplan
Jaarverslag van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen over inloopochtenden, repaircafé, warme maaltijden en andere activiteiten in 2022 en aankondiging van Femke van Werkhoven belast met zinvolle dagbeleving door het bestuur.

Jaarverslag Vereniging Zorg en Welzijn Almen 2022

Doel van de vereniging
De Vereniging Zorg en Welzijn Almen (VZWA) wil de zorgbehoevende inwoners van Almen langer thuis of in het dorp laten wonen door een gestructureerd programma aan te bieden met activiteiten welke afgestemd zijn op de wensen en interesses, hen zo lang mogelijk laten deelnemen aan het sociale leven in het dorp en mantelzorgers ondersteunen door inzet van vrijwilligers.

Activiteiten

Inloopochtend
In 2022 is er elke woensdagochtend inloopochtend gehouden. Deze is van 10.00 tot 12.00 uur in het dorpshuis. Er wordt gezamenlijk gestart met koffie, daarna is er wisselend een programma en worden er spelletjes gespeeld. Wij zoeken hierin steeds de verbinding met anderen, zoals museum Staal, school, De Linde. We nodigen ook Almenaren uit om iets te komen vertellen op deze ochtenden. En we zijn een paar keer op stap geweest. Zo hebben we het openluchtspel “Hanna van Hendrik” bezocht. 26 oktober zijn we naar Erve Brooks in Gelselaar geweest. We hadden rond de kerst Troubadour Gery Gr. Zwaaftink op bezoek.

Repaircafe
Sinds maart/april 2017 is het repair café actief. Dit initiatief wordt door vrijwilligers gerund en er zijn maandelijkse bijeenkomsten geweest. Er werd naar tevredenheid en tegen een vrijwillige vergoeding gebruik van gemaakt. De vrijwilligers hebben de regie en dragen de zorg voor de materialen en indien nodig de bestelling daarvan. En het is fijn te concluderen dat er in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van het repaircafé.

Warme maaltijd
Op de laatste woensdag van de maand is er de mogelijkheid geboden voor het gezamenlijk nuttigen van een warme maaltijd. Ook kwamen er inwoners alleen voor de maaltijd naar Ons Huis.
De maaltijden worden geleverd door Trajectum.

Andere activiteiten
In 2022 hadden we tot eind maart de gevolgen van Corona. Daarna begonnen we op 31 maart met bloemschikken voor de Pasen.
18 mei kwamen de Zingende badmutsen in Almen. Zowel in de inloop als op school en verder in het dorp was hun gezang te horen.
20 mei hadden we de vrijwilligers bedankdag. Zonder vrijwilligers kan Anneke niet veel beginnen. Ook de inloopochtend en het repair café worden gerund door vrijwilligers. Daarom een middag om hen te bedanken onder genot van een High Tea verzorgd door het Dorpshuis.
We hadden in september het bloemschikken voor de herfst en kerst gepland. Door te weinig deelname gingen deze beide niet door.

Deelname aan de Rabobank “Clubsupport” leverde in oktober een geldbedrag van € 168,69,- op.

Bestuur
Het bestuur komt maandelijks bijeen. Vanaf maart kon dit weer fysiek in het Dorpshuis. In de vergadering vond afstemming plaats met de zorgcoördinator en vanaf Oktober ook met de coördinator zinvolle dag beleving. We merken dat de zorgcoördinator steeds meer zichtbaar wordt in het dorp, krijgt meer hulpvragen op allerlei gebied.
Op verschillende manieren zijn we bezig om contacten te leggen en te onderhouden. Er wordt structureel contact onderhouden met de omliggende kernen en zorgcoördinatoren die hier werkzaam zijn. We hebben contacten met SWL en met de beleidsmedewerker WMO van de gemeente Lochem, het Dorpshuis, de Linde, en het Home team.

De plannen voor het opzetten van een dagbeleving in Almen hebben geresulteerd in het aannemen van Femke van Werkhoven voor 5 uur per week. Het plan voor zinvolle dag beleving is geschreven. Femke heeft zich hierin verdiept en is in december gestart met een Creatief café op de maandag in het Dorpshuis.
Om VZWA zichtbaar te blijven voor de inwoners van Almen laten we van ons horen via de Almenak en ADI.
Wij zijn als VZWA steeds bezig met de vraag wie, op wat voor manier en hoe we in de toekomst in Almen zo zeflstandig en zo fijn mogelijk kunnen blijven wonen. Daarom hebben we een enquete gemaakt om hierin meer duidelijkheid te krijgen. Hoe gaat het op dit moment, wat zijn wensen, verlangens, wat en wie hebben we hierbij nodig

We groeien als vereniging, het ledental neemt gestaag toe. Daar zijn we heel blij mee. Het betekent dat we gezien en gehoord worden als VZWA.


Mei 2023.

© 2024  Zorg en Welzijn Almen    -    Gebouwd door JdG